Logo
 
 

Nettbasert SAP Business One

Etter mer enn 15 år i ERP-bransjen har vi erfart at mange opplever det å skulle skifte system som en uoverkommelig oppgave - primært på grunn av manglende ressurser og tid. 

Men hva om vi forteller deg at du bare kan lene deg tilbake og unngå dyre installasjoner som tapper deg for tid, energi og ressurser?

SAP Business One på fem dager

Vi har nemlig laget en standardløsning for deg som ikke trenger en skreddersydd løsning. 

Det innebærer at du får et system der vi har sørget for at alle funksjonene du har bruk for er pre-konfigurerte. Du trenger altså ikke bruke masse tid eller ressurser på installasjonen. 

Hvis SAP Business One er helt nytt for deg anbefaler vi at du setter av et par dager til undervisning, slik at du får maksimalt ut av systemet ditt. 

 

Det er to årsaker til at vi kan utføre hele jobben kun på fem dager:

Ved en standard løsning er alt programmert i forveien

Den nye SAP Business One løsningen er en nettbasert 

Hva en standard SAP Business One løsning inneholder

Når du velger vår standardløsning vil den inneholde følgende: 

                Økonomi 

                     Salg

                   Innkjøp

                Lagerstyring

                    Service

                 Produksjon

              Rapportering

                      CRM

                        HR

Hva er forskjellen på SAP Business One cloud og fem dagers implementering?

Forskjellen på SAP Business One Cloud, og vår fem dagers implementering med cloud-løsning kan forklares kort. 

SAP Business One som cloud betyr at du har tilgang til systemet ditt uansett hvor du befinner deg - så du kan spare både tid, penger og ressurser. Du får også enklere tilgang til alle data. 

Vår nettbaserte løsning som implementeres på fem dager er for deg som ikke har behov for en skreddersydd løsning, og kan nøyes med basiselementene i SAP Business One. I praksis innebærer det at selve implementeringen går raskere, og at du får et billigere system.