Logo
 
 

ERP cloud løsning - få en standard SAP Business One løsning på fem dager!

Med vår 5-dagers implementering av en standardløsning får du et av verdens beste ERP-systemer, nemlig SAP Business One, som cloudløsning. 

Du tenker kanskje at dette høres for godt ut til å være sant, men det er faktisk mulig å gjennomføre på kun fem dager for virksomheter som: 

ønsker å optimere prosessene i virksomheten gjennom å utnytte den omfangsrike standardfunksjonaliteten i SAP Business One, som er bygget på SAPs mangeårige erfaring med ERP. 

ønsker et ERP-system levert som en cloudløsning og som er tilgjengelig direkte fra en browser. 

ønsker tilgang til upåklagelig teknologi i form av SAPs revolusjonerende HANA database. 

ønsker å benytte SAPs innebygde og avanserte Business Intelligence funksjonalitet. I tillegg til å kunne tilby real-time datainnsikt i virksomheten, kan du få presentert framtidens nøkkeltall ved hjelp av avanserte algoritmer og analyser. 

tror framtiden er mobil og ønsker mobil tilgang til relevante data. 

Standard Cloud-løsning - hva inneholder det?

Når du velger en standard cloudløsning med fem dagers implementering får du et komplett ERP-system, med direkte tilgang fra browseren din. 

Du får alle fordelene som kommer med et ERP-system, som for eksempel:

 • Salg
 • CRM
 • HR
 • Lagerstyring
 • Produksjonsstyring
 • Kundestyring
 • Innkjøpsstyring
 • Økonomi


 Den eneste forskjellen er at du får løsningen som en cloud løsning. 

Du får en pre-konfigurert database som inneholder alt det overstående, og systemet står klart til å benyttes etter kun fem dager. 

Etter at disse fem dagene har gått, og du har blitt kjent med systemets muligheter i en periode, tilbyr SAP Business One en rekke muligheter for å etterfølgende gjennomføre tilpasninger i standardløsningen. Dette kan eliminere, automatisere og delegere ikke-verdiskapende arbeidsrutiner, slik at du oppnår maksimal verdi av verdens ledende ERP-system - SAP Business One.
 
SAP Business One på 5 dager er den raskeste, billigste og mest effektive metoden for å implementere et nytt ERP-system. 

5 DAGERS IMPLEMENTERINGSFORLØP

TEKNISK INSTALLASJON

Boyum IT oppretter et hostet miljø og installerer alt av nødvendig software. 

GJENNOMGANG AV SYSTEMOPPSETNING

Boyum IT gjennomgår pre-konfigurerte oppsetninger i systemet og eventuelle små endringer foretas. Vi gjennomfører undervisning i kontoplan, artikkel og forretningspartner stamdata. 

DIVERSE OPPSETNINGER

På dag 3 innleses eventelle stamdata, og diverse andre tilpasninger foretas, herunder; rettelser, layout, rettigheter tildeles brukere, eventuell bankintegrasjon opprettes m.m.

UNDERVISNING

Kontoplan

Journalposteringer

Purringer

Periodiske posteringer

Inn- og utgående betalinger

Bankmodul

Rapportering

Bokføringsperioder

Primoposteringer

UNDERVISNING

Salg: Tilbud, ordrer, levering, returnering, faktura, kreditnota 

Artikkel- og lagerstyring: Prishåndtering, lagerstyring, lagerstatus, plukk og emballasje

Rapportering og KPI-oppsett: KPI oppsett, rapport gjennomgang, iPad funksjonalitet

En standard SAP Business One løsning implementert på fem dager passer ikke for virksomheter som ønsker skreddersydd implementering. Da arbeider vi ut fra en annen modell, der det utarbeides et Business Blueprint dokument som setter retningslinjene for et kundetilpasset prosjekt.

En standardløsning på fem dager kan tilpasses ved kjøp av tilleggsmoduler, noen av dem kan du se nedenfor.

Tilleggsalternativer
 • Bruk av egen kontoplan (1 dag)
 • Salgsmuligheter (1 dag)
 • Lokasjonsstyring på lager (1 dag)
 • Fixed assets (1 dag)
 • Intrastat (1 dag)
 • B1 EDI (1 dag)
 • CRM for Outlook (1/2 dag - installasjon og trening online)
 • B1 InterCompany (2 dager)
 • B1 Compello integration (2 dager)
 • B1 MailChimp (1 dag)
 • B1 Consignor (1 dag)
 • B1 Speedview (2 timer)
 • B1 Factoring (2 dager)