Logo
 
 

En enkel implementering av ditt ERP-system

Med vår ekspertise innenfor ERP-systemer, basert på 17 års erfaring, vet vi hva vi gjør. Det er din sikkerhet for at ERP-implementeringen ikke tar for lang tid, medfører lang nedetid eller blir for krevende. Derfor slipper du å tenke "huff, det er sikkert en lang prosess", "det høres dyrt ut" eller "vil dette kreve mye av meg?". Vi sørger for at du får en enkel ERP-implementering. 

Er du bekymret for:

oppstartskostnader

løpende drifts- eller vedlikeholdskostnader 

investeringsavkastning 

Ved implementeringen har vi fokus på å unngå driftsavbrytelser, innvirkningen på produktiviteten og i hvor stor grad ERP-systemet er akseptert på tvers av virksomheten. 

Før vi går i gang med noen som helst form for implementering legger vi fram en roll-out-strategi som skal sikre at den daglige driften ikke påvirkes. 

Alt dette for å unngå at dere ender opp som en av mange skrekkhistorier om feilslåtte ERP-implementeringer, store budsjettsprekker, forsinkelser, forstyrrelser i driften eller andre uhensiktsmessige forhold. 

Vi sier dette fordi vi har jobbet med implementering av ERP-løsningen SAP Business One helt siden 2004, og virksomheten vår består av medarbeidere som har dokumentert ekspertise innenfor ERP-implementering. 

Implementeringsmuligheter

Hvis virksomheten vokser raskere enn dere kan følge opp er det mulig å få implemetert SAP Business One som en hosted løsning, i form av en pay-per-use-model som gir mulighet for å kun betale for de ressurser som er tatt i bruk.

Hvor lang tid det vil ta å implementere SAP Business One avhenger av størrelsen på virksomheten, typen løsning dere velger og eventuelle Add-Ons eller tilpasninger. 

En standardløsning - helt uten tilpasninger kan implementeres på kun fem dager. Større løsninger med flere tilpasninger vil komme til å ta litt lenger tid. 

Selve prosessen

Når dere er klare til å implementere SAP Business One har vi en gjennomtestet metode som vi benytter oss av, nemlig vår egenutviklede 3-8 prosess

Vi tar utgangspunkt i virksomheten deres og hvordan dere velger å bruke SAP Business One. 

Prosessen omfatter: 

Prosjektplanlegging 

Business blueprint 

Prosjektets realisering og go-live

Våre sertifiserte konsulenter er selvsagt klare til å hjelpe hvis dere skulle få bruk for support.