Logo
 
 

En enkel implementering av ditt ERP-system

Med vår ekspertise innenfor ERP-systemer, basert på 17 års erfaring, vet vi hva vi gjør. Det er din sikkerhet for at ERP-implementeringen ikke tar for lang tid, medfører mye nedetid eller blir for krevende. Derfor slipper du å tenke "huff, det er sikkert en lang prosess", "det høres dyrt ut" eller "vil dette kreve mye av meg?".

Vi har gjennomført over 200 implementeringer, og kan derfor sørge for en enkel og smidig implementeringsprosess. 

Er du bekymret for:

Oppstartskostnader?

Løpende drifts- eller vedlikeholdskostnader?

Investeringsavkastning? 

Ved implementeringen har vi fokus på å unngå driftsavbrytelser, innvirkningen på produktiviteten og i hvor stor grad ERP-systemet er akseptert på tvers av virksomheten. 

Før vi går i gang med noen som helst form for implementering legger vi fram en roll-out-strategi som skal sikre at den daglige driften ikke påvirkes. 

Alt dette for å unngå at dere ender opp som en av mange skrekkhistorier om feilslåtte ERP-implementeringer, store budsjettsprekker, forsinkelser, forstyrrelser i driften eller andre uhensiktsmessige forhold. 

Vi sier dette fordi vi har jobbet med implementering av ERP-løsningen SAP Business One helt siden 2004, og virksomheten vår består av medarbeidere som har dokumentert ekspertise innenfor ERP-implementering. 

Implementeringsmuligheter

Hvis virksomheten vokser raskere enn dere kan følge opp er det mulig å få implemetert SAP Business One som en hosted løsning, i form av en pay-per-use-model som gir mulighet for å kun betale for de ressurser som er tatt i bruk.

Hvor lang tid det vil ta å implementere SAP Business One avhenger av størrelsen på virksomheten, typen løsning dere velger og eventuelle Add-Ons eller tilpasninger. 

En standardløsning - helt uten tilpasninger kan implementeres på kun fem dager. Større løsninger med flere tilpasninger vil komme til å ta litt lenger tid. 

Selve prosessen

Når dere er klare til å implementere SAP Business One har vi en gjennomtestet metode som vi benytter oss av, nemlig vår egenutviklede 3-8 prosess

Vi tar utgangspunkt i virksomheten deres og hvordan dere velger å bruke SAP Business One. 

Prosessen omfatter: 

Prosjektplanlegging 

Business blueprint 

Prosjektets realisering og go-live

Våre sertifiserte konsulenter er selvsagt klare til å hjelpe hvis dere skulle få bruk for support.