Logo
 
 

Vår 38 modell

 

Hos Boyum IT har vi lang erfaring med implementering av ERP-systemer. Det betyr at vi har diskutert hvordan et nytt ERP-system kan hjelpe til med å løse forretningsmessige utfordringer med mange forskjellige virksomheter. 

Basert på den kunnskapen vi har tilegnet oss ved å gjennomføre implementeringer, og på grundige evalueringer av implementeringene vi har gjennomført, mener vi å ha funnet nøkkelen til et suksessfullt ERP-system.

På bakgrunn av dette har vi utviklet det vi kaller 38 prosessen.

 

 

 

 

Få styr på hele virksomheten din ved hjelp av 3 trinn – eliminate, automate, delegate.

Klikk på bildet for å lese mer

nøkkelen til en suksessfull ERP-implementering består av tre trinn

Alle prosesser som ikke skaper verdi skal elimineres

Hvis prosessen ikke kan elimineres kan vi forsøke å automatisere

Hvis prosessen verken kan elimineres eller automatiseres er den siste muligheten å delegere

Dette er bakgrunnen for vår 38 modell. Tanken er å eliminere alle ikke-verdiskapende aktiviteter, automatisere tidskrevende prosesser, og delegere arbeidsoppgaver som kan utføres billigere og bedre utenfor virksomheten. 

Vi er overbevist om at disse tre punktene er helt avgjørende for å lykkes med implementeringen av et nytt ERP-system. ERP-systemer skiller seg fra andre typer regnskapsprogrammer gjennom at det kan håndtere alle forretningsprosesser i ett samlet system, i stedet for at du skal ha mange ulike systemer som ikke snakker sammen.

Det er nettopp dette som gjør SAP Business One så fordelaktig.

En fallgruve kan være at virksomhetens eksisterende kompleksitet overføres til ERP-systemet slik at man ender opp med et tungt og ressurskrevende system. For å oppnå mest mulig suksess med ERP-systemer kreves derfor en "eliminate, automate and delegate"-tankegang. 

Du kjenner din egen bransje best, men uavhengig av hvilken bransje eller virksomhet du kommer fra er vi gode til å stille de riktige spørsmålene rundt arbeidsgangen i virksomheten din, og til å komme med forslag en ERP-løsning som tar utgangspunkt i eliminering, automatisering og delegering. 

Skal vi kontakte deg?

Vi er eksperter i SAP Business One

Finn ut mer om mulighetene dine med SAP Business One

SAP Business One

Finn ut mer om SAP Business One og hvordan det kan hjelpe bedriften din med å bli mer effektiv i alle ledd. 

Klikk her

Plattformer

Les mer om de ulike plattformene for SAP Business One og hvilke muligheter som finnes for bedriften din. 

Klikk her

Løsninger

Les mer om hvilke løsninger SAP Business One kan tilby.

Klikk her

FAQ

Få svar på alt du lurer på

Klikk her