Logo
 
 

Bedriftskultur

Vår bedriftskultur kalles "Energy for LIFE"

Over de siste årene har vi arbeidet fokusert for å skape en nordisk kultur, basert på helhetlig forståelse av våre ansattes ønsker for "Work Life Balance" Dette har resultert i en ambisiøs kultur, kalt "Energi for livet", som betyr at vi støtter kontinuerlig våre ansattes mentale og fysiske velvære. Vår ambisjon er klar, og vi jobber hardt for å gjennomføre hvert trinn.

"LIFE" står for: FamiLy, SocIal, FIT and Excellence.