Logo
 
 

Bedriftskultur

Vi har valgt å kalle  vår bedriftskultur for "Energy for LIFE"

Vi jobber fokusert for å skape en nordisk kultur basert på helhetlig forståelse av våre ansattes ønsker rundt "work, life, balance".

Dette har resultert i en ambisiøs kultur kalt "Energy for LIFE", som innebærer at vi kontinuerlig støtter våre ansattes mentale og fysiske helse. Ambisjonen vår er klar, og vi jobber grundig for å gjennomføre hvert trinn.

"LIFE" står nemlig for; FamiLy, SocIal, Fit and Excellence.