Logo
 
 

Reduser produksjonsomkostningene med riktig produksjonssystem

Produksjonsstyring er avgjørende for om du utnytter ressursene dine optimalt. Du får bedre oversikt over forbruket, og full kontroll på de indirekte og direkte produksjonsomkostningene med detaljert før -og etter-kalkulasjon.

Du sikrer deg at ressursene dine optimeres i forhold til output, reduserer changeover og setups, samtidig som du er i stand til å møte krav fra kundene. Med produksjonsstyring kan du kalkulere nøyaktig leveringstid, og kombinert med APS kan du planlegge i større mengder og fortsatt beregne en nøyaktig leveringsdato.

Produksjonsstyring eliminerer feiltrinn

Produksjonsstyring fra Beas Manufacturing gir deg tilgang på et bredt utvalg av funksjoner som gjør det mulig å følge alle aspekter av produksjonsplanleggingen tett. Dersom utløpsdatoen på råmaterialer eksempelvis er en utfordring, er det mulig å lage en rapport som identifiserer alle lots som er nære utløpsdatoen. Videre er det også mulig å planlegge down-time i en ressurskalender.

Ved hjelp av produksjonsstyring er det i tillegg mulig å bygge dashboards basert på KPIene dine som kan levere fullt oppdaterte data. Det gir deg full oversikt over virksomheten, slik at du raskt kan tilpasse og håndtere eventuelle utfordringer som svekker konkurranseevnen din.

Alle data er lagret sentralt og online - det eliminerer manuell inntastning og styrker nøyaktigheten i rapportene dine.

Produksjonsstyring gjort simpelt

Papirbaserte prosesser - brukervennlige terminaler reduserer papirbaserte prosesser og gir tilgang til alle relevante dokumenter.

 Reduser produksjonsomkostningene ved hjelp av et godt overblikk over forbruket, og kontroll på de indirekte og direkte produksjonsomkostningene med detaljert før -og etter-kalkulasjon.

Alternative materialer - ett tastetrykk og du kan velge alternative materialer for en produksjonsordre eller alternative ressurser for å dempe belastningen på enkelte maskiner.

"Det var enkelheten og bredden i SAP Business One i kombinasjon med den gode og avanserte funksjonaliteten i Beas produksjonsmodul som ble avgjørende for valget av SAP Business One"

Henning Øvland Olsen, IT Manager, HTS Maskinteknikk AS

fordeler med produksjonsstyring

Øk produktiviteten

Forbedre produksjonsplanleggingen med MRP 1, MRP 2 og Gantt kort, slik at du alltid jobber med oppdaterte data. Det bidrar til å øke produktiviteten i virksomheten din.

Forbedre produksjonen

Produksjonsterminalene gjør deg i stand til å håndtere alle produksjonsoppgaver. Medarbeiderne dine blir mer effektive, for eksempel ved hjelp av apper der de kan logge seg inn og få oversikt over relevante arbeidsoppgaver.

 

 

Forbedret kvalitetskontroll

Helt fra mottakelse av råvarer har du mulighet for å implementere full kvalitetskontroll. Slik oppdager du feil raskere, og kan minimere produksjonskostnadene.

 

 

Bedre produksjonsverktøy

Få tilgang til alle nødvendige verktøy ved et moderne produksjonsstyringssystem, som Vedlikeholdelse, Rapporter, Dashboard, Produkt/Variant konfigurerer, Personalstyring, Prosjektstyring, Ekstern produksjon og OEE.

Få oversikt over produksjonen

Med god oversikt over hvilke ressurser du har og stamdata lett tilgjengelig blir produksjonsplanlegging enkelt. Du har full tilgang til produkter, materialelister, ruter og ulike workshops.

Du kan innstille maskinene dine ut fra eksempelvis kapasitet, effektivitet, dokumenter eller omkostninger. På den måten får du optimert produksjonen og maskinene dine.