Logo
 
 

Integrasjon

En av de viktigste egenskapene til SAP Business One er at den er bygget på en enkel, men omfattende database, for å dele informasjon på tvers av bedriften. 

De fleste bedrifter som opererer med SAP Business One ønsker å kunne utveksle opplysninger og dokumenter med handelspartnere. 

Den gode nyheten er at informasjons- og dokumentutveksling med partnere er ganske vanlig gjennom web-baserte applikasjoner, mens EDI (Electronic Data Interchange) fortsatt blir mye brukt for å utveksle innkjøpsordre, faktura etc. 


Integrasjon hos Boyum IT

Hos Boyum IT kan vi integrere nesten alt i SAP Business One, og vi kan gjøre det på forskjellige måter: 

SAP B1i - standard integrasjonsstruktur levert fra SAP for å integrere andre løsninger

Middleware - integrasjon kan skje gjennom middelware toolsets ved hjelp av SOA og Web Service design. En framgangsmåte som er mest fordelaktig når det er snakk om en rekke integrasjoner som skal bygges og vedlikeholdes, da verktøyene kan være dyre. 

Brukerdefinert programmering - best egnet for en-til-en integrasjonsprosjekter. En relativt dyr tilgang og tidsmessig den lengste. Ofte mindre omfattende enn andre tilganger, ettersom alle links er håndbygde.