Logo
 
 

En enkel implementering av ditt ERP-system

Når du hører ordene ERP og implementering tenker du kanskje "det er sikkert en lang prosess", "det høres dyrt ut" eller "det vil kreve mye av meg"

Er du bekymret for:

oppstartskostnader

løpende drifts- eller vedlikeholdskostnader 

investeringsavkastning 

Det er gode tanker, men helt unødvendig i dette tilfellet. Vi satser sterkt på ERP-implementering, og har særlig fokus på driftsavbrytelser, innvirkning på produktiviteten og i hvor høy grad ERP-systemet er akseptert på tvers av virksomheten. 

Alt dette for å unngå at dere ender opp som enda en skrekkhistorie om feilslåtte ERP-implementeringer, store budsjettoverskridelser, forsinkelser, forstyrrelser i driften eller andre uheldige forhold. 

Det er enkelt å si - men vi mener det også.

Vi har jobbet med implementering av ERP i mange år, og vår virksomhet består av medarbeidere som har dokumentert ekspertise i ERP-implementering. 

Implementeringsmuligheter

Hvis virksomheten vokser raskere enn dere kan følge opp er det mulig å få implemetert SAP Business One som en hosted løsning, i form av en pay-per-use-model som gir mulighet for å kun betale for de ressurser som er tatt i bruk.

Hvor lang tid det vil ta å implementere SAP Business One avhenger av størrelsen på virksomheten, typen løsning dere velger og eventuelle Add-Ons eller tilpasninger. 

Selve prosessen

Når dere er klare til å implementere SAP Business One har vi en gjennomtestet metode som vi benytter oss av, nemlig vår egenutviklede 3-8 prosess. 

Vi tar utgangspunkt i deres virksomhet og hvordan dere velger å bruke SAP Business One. 

 

Vår prosess omfatter: 

Prosjektplanlegging 

Business blueprint 

Prosjektets realisering og go-live

Våre sertifiserte konsulenter er selvsagt klare til å hjelpe hvis dere skulle få bruk for support.