Logo
 
 

Om finansiering

Leasing er en utbredt og svært egnet form for finansiering av utstyr, programvare, maskiner og implementering.

Når du velger Boyum IT, betaler SG Finans kostnadene til oss og blir eier av utstyret. Organisasjonen din innhenter tillatelse for bruk av utstyret ved å betale en leiekostnad over en avtalt periode, slik at kostnadene fordeles over en gitt periode.


I hovedsak kan alle drifts-og anleggsmaskiner som kan avskrives, finansieres ved leasing. Leieperioden for utstyr er normalt fra 3 til 7 år, avhengig av hvilken type utstyr og hva du som kunde ønsker, så lenge dette er i forhold til forventet økonomisk levetid. Leasing kan brukes av alle private bedrifter og innen offentlig sektor.

Hvordan inngå en kontrakt?

Du kan la Boyum IT  kontakte SG Finans med en forespørsel om leasing. Alternativt kan du ta kontakt med SG Finans direkte.

Henvendelsen er da underlagt en kredittsjekk. Forutsatt at kreditt blir gitt, kan du motta et tilbud eller sertifikat for finansiering.

Det er svært viktig at tilbudet er akseptert og returnert før utstyret blir levert av Boyum IT.

Når leveransen er godkjent, betaler SG Finans kjøpesummen til Boyum IT, og leieavtalen begynner med fakturering av avdrag.


Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon? salgno@boyum-it.com eller+47 216 11 722.