Logo
 
 

Karriere hos Boyum IT

Boyum IT er en dynamisk arbeidsplass - drevet av engasjement og resultater. Vi stiller høye krav til våre medarbeidere og verdsetter initiativ og innovasjon på alle nivåer i organisasjonen. Gjennom engasjert og inspirert ledelse, utvikler vi våre ansatte både personlig og profesjonelt. Som ansatt hos Boyum IT blir du en del av en internasjonal kultur med engasjerte kolleger og sterkt driv for å oppnå bedriftens verdier.

Du vil raskt oppleve ansvaret og nivået naturlig sammen med dine ferdigheter og prestasjoner. Hos Boyum IT er vi stolte av våre ansatte, og deres bransjeekspertise. Samt deres evne til å utvikle, tilpasse og implementere forretningsløsninger som hjelper våre kunder slik at de maksimerer sin effektivitet og samlede resultat.


Konsulent til Boyum IT

Siden vi i Boyum kun konsentrerer oss om SAP Business One, gir dette oss en unik mulighet til å bli eksperter. Vårt fokus i enhver oppgave er kvalitet, og som konsulent skal man både være en rådgiver og en sparringspartner ut i fra beste praksis til våre kunder.

For å bli en ekspert, kreves det både erfaring, god opplæring og oppfølging til å nå målene som settes. Vår beste oppskrift på dette er derfor en tur innom vår supportavdeling for å lære om systemet på best mulig måte. Hva er vel bedre enn å føle på alle henvendelser som kommer fra våre kunder?
Deretter går veien parallelt videre med tildeling av mindre/større konsulentoppgaver, for til slutt å være ferdig utlært og deretter delta i de store implementeringsprosjektene våre.

OM DEG
Som person er du engasjert, strukturert, troverdig, utadvendt, synlig og kan bevare overblikket. Du trives med utfordringer, og er nysgjerrig av person. Det er viktig at du kan påta deg ansvaret for en oppgave og har den nødvendige gjennomslagskraft – både internt så vel som eksternt - til å få den utført.

Du brenner for forretningsprosesser, og vil gjerne tilby din erfaring og rådgi våre kunder rundt beste praksis. Samtidig liker du mange baller i luften, uten at dette går utover kvaliteten i ditt arbeidet.

Har du allerede SAP Business One kjennskap eller annen ERP erfaring vil det selvfølgelig være en fordel, men det er ingen forutsetning.

Læs mer om stillingen her.