Logo
 
 

SAP Business One til prosjektstyring

Med prosjektstyringsmodulen til SAP Business One kan du reagere raskere når noe i prosjektet går galt. 

Registrering av timer, innsikt i prosjektets kostnader, før/etter-kalkulasjoner, samt at man er i stand til å kjøpe direkte fra prosjektet, gjør at ressursene brukes mer effektivt slik at man får enda mer ut av den jobben man legger ned. 


400+ virksomheter tar ikke feil

På verdensplan bruker mer enn 400 virksomheter allerede prosjektstyringsmodulen. 

Modulen er laget for prosjektorienterte bedrifter, og kan tilpasses etter den enkelte virksomhets behov og type industri. 

Kanskje er det bare deler av bedriften som er prosjektbasert, eller kanskje er det snakk om en kombinasjon av handel, service og prosjekter. Uansett kombinasjon kan B1 prosjektstyringsmodul tilfredsstille dine behov. 

Forskjellen på denne modulen og andre prosjektstyringsmoduler er at den er tilkoblet SAP Business One, dermed behøver man ikke mer enn et system for å håndtere virksomheten. Det betyr fleksibilitet og effektivitet. 


Hva kan prosjektstyringsmodulen hjelpe med?

Modulen er integrert med økonomisystemet ditt i SAP Business One, det gjør det enkelt å holde overblikk over økonomien gjennom hele prosjektet. 

Du kan sikre løpende innbetalinger fra kunder og samarbeidspartnere med Milestone

Det samme gjør seg gjeldende med CashFlow og Likviditetsstyring, der prosjektstyringsmodulen gir deg bedre kontroll på økonomien. 

En annen faktor som gjør prosjektstyringsmodulen relevant er at du enkelt kan bevare kontrollen på ressurser, medarbeidere og maskiner via Gannt kort. På den måten kan du planlegge prosjektene dine bedre og gi kundene en mer realistisk tidshorisont. 

Få kontroll på deadlines, budsjetter og ressurser

Medarbeidere får tilgang til alle relevante dokumenter

Automatiske prosesser

Innkjøps- og materialstyring

Fullt oppdaterte data, slik at du kan ta bedre beslutninger basert på et bedre grunnlag